• Mở rộng phụ thuộc hàm trong cơ sở dữ liệu bị nhiễu

  Mở rộng phụ thuộc hàm trong cơ sở dữ liệu bị nhiễu

  Bài viết tập trung nghiên cứu về việc mở rộng tập thuộc tính A thành một tập cực tiểu A’ chứa A sao cho A'-> b là phụ thuộc hàm đúng trên cơ sở dữ liệu mới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   9 p dnulib 26/01/2019 210 1

 • Trích rút quan hệ giữa các thực thể từ văn bản tiếng Việt sử dụng phương pháp lan truyền nhãn

  Trích rút quan hệ giữa các thực thể từ văn bản tiếng Việt sử dụng phương pháp lan truyền nhãn

  Bài báo đề xuất việc xây dựng hệ thống trích rút quan hệ giữa các thực thể từ văn bản tiếng Việt sử dụng phương pháp lan truyền nhãn. Các đóng góp chính là: Đề xuất các phương pháp đo độ tương đồng giữa các câu; và đề xuất phương pháp giảm ảnh hưởng của các nhãn có tần suất xuất hiện lớn đến quá trình lan truyền nhãn.

   13 p dnulib 26/01/2019 178 1

 • Phân tích các giải thuật tập hợp chùm giảm độ trễ tại nút biên mạng OBS

  Phân tích các giải thuật tập hợp chùm giảm độ trễ tại nút biên mạng OBS

  Bài viết này sẽ phân tích và đánh giá các giải thuật tập hợp chùm giảm độ trễ dựa trên độ trễ giảm được và lỗi ước tính giữa độ dài thật so với độ dài ước tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   12 p dnulib 26/01/2019 226 1

 • Các cấu trúc dữ liệu nâng cao cho bài toán truy vấn vùng

  Các cấu trúc dữ liệu nâng cao cho bài toán truy vấn vùng

  Bài viết này trình bày về nội dung của bài toán truy vấn vùng và xây dựng một cấu trúc dữ liệu về cây phân đoạn nhằm đưa ra phương án giải cho một lớp các bài toán cùng dạng. Với cấu trúc xây dựng ở trong bài viết này người đọc dễ dàng áp dụng để giải được một lớp các bài toán cùng dạng và dễ dàng được chấp nhận trên các trang thi...

   10 p dnulib 26/01/2019 210 1

 • Một đề xuất sử dụng lưới 3D khép kín để giấu tin

  Một đề xuất sử dụng lưới 3D khép kín để giấu tin

  Bài viết Một đề xuất sử dụng lưới 3D khép kín để giấu tin trình bày Kỹ thuật giấu tin trong đối tượng lưới 3D được đưa ra trong là phương pháp giấu tin trên các đỉnh của một tập các tam giác Theo chuỗi bit khóa sinh ra trong quá trình giấu. Các phương pháp này, trong một số trường hợp, nếu gặp phải lưới hở thì không thực hiện được

   10 p dnulib 26/01/2019 166 1

 • Nghiên cứu dịch vụ Web để xây dựng hệ thống đăng nhập một lần

  Nghiên cứu dịch vụ Web để xây dựng hệ thống đăng nhập một lần

  Việc mỗi tổ chức sở hữu và vận hành nhiều website ngày càng phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, nó thường dẫn đến vấn đề một người dùng cần phải ghi nhớ nhiều tài khoản đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào các website khác nhau của cùng một tổ chức do cơ sở dữ liệu tồn tại độc lập với nhau.

   7 p dnulib 26/01/2019 139 1

 • Nghiên cứu và phát triển cơ sở dữ liệu cử chỉ tay

  Nghiên cứu và phát triển cơ sở dữ liệu cử chỉ tay

  Bài báo này trình bày một cơ sở dữ liệu cử chỉ tay bao gồm các chữ cái, chữ số trong ngôn ngữ cử chỉ để phục vụ cho việc phát triển, thử nghiệm cũng như triển khai các hệ thống nhận dạng cử chỉ tay. Cử chỉ là một tập các biểu tượng thường được sử dụng trong giao tiếp giữa con người - con người.

   6 p dnulib 26/01/2019 162 1

 • Ứng dụng phân cụm trừ mờ cho bài toán nhận dạng hệ điều khiển tự động từ dữ liệu

  Ứng dụng phân cụm trừ mờ cho bài toán nhận dạng hệ điều khiển tự động từ dữ liệu

  Các hệ thống mờ có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực mô phỏng quá trình và điều khiển. Các hệ thống mờ có thể được thiết kế từ tri thức chuyên gia hoặc từ dữ liệu. Mỗi phương pháp thiết kế đều có những thuận lợi và hạn chế riêng của nó. Trong bài báo này chúng tôi trình bày quá trình xây dựng hệ...

   5 p dnulib 26/01/2019 162 1

 • Một thử nghiệm sử dụng chuẩn TPC-C để đánh giá hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng Versant V8

  Một thử nghiệm sử dụng chuẩn TPC-C để đánh giá hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng Versant V8

  TPC-C được công nhận rộng rãi là chuẩn để đánh giá các hệ thống phần cứng và phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ về khả năng xử lý giao dịch trực tuyến. TPC-C để ngỏ khả năng sử dụng để đánh giá các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQT CSDL) loại khác. Phần lớn các hệ thống thông tin quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa...

   5 p dnulib 26/01/2019 156 1

 • Nghiên cứu các kỹ thuật khai phá mẫu dãy cho dữ liệu dãy

  Nghiên cứu các kỹ thuật khai phá mẫu dãy cho dữ liệu dãy

  Bài báo giới thiệu và phân tích các kỹ thuật bằng cách phân loại các kỹ thuật theo hai nhóm tiếp cận chính: phương pháp tiếp cận dựa trên Apriori và phương pháp tiến cận phát triển mẫu. Trong bài báo cũng phân tích mở rộng các kỹ thuật khác nhau dựa trên các đặc tính quan trọng và thảo luận một số tồn tại đang được tập trung nghiên cứu.

   7 p dnulib 26/01/2019 146 1

 • Phát triển các phương pháp dự phòng nâng cao độ tin cậy của hệ thống

  Phát triển các phương pháp dự phòng nâng cao độ tin cậy của hệ thống

  Độ tin cậy có vai trò then chốt trong sự phát triển kỹ thuật, nâng cao độ tin cậy giúp tránh được các sự cố có thể xảy đối với hệ thống. Trong lý thuyết về độ tin cậy của hệ thống đã có nhiều phương pháp khác nhau được đưa ra nhằm giải một bài toán duy nhất – tăng độ tin cậy của một hệ thống từ những thành phần không tin cậy:...

   8 p dnulib 26/01/2019 191 1

 • Mẫu thiết kế template method và ứng dụng trong xử lý dữ liệu

  Mẫu thiết kế template method và ứng dụng trong xử lý dữ liệu

  Trong bài báo này chúng tôi sẽ xem xét mẫu thiết kế Template Method do E. Gamma và các cộng sự đã đề xuất, áp dụng mẫu này để xây dựng và thiết kế một hệ truy xuất tới một cơ sở dữ liệu trên máy chủ, theo mô hình hệ thống nhiều tầng để thực hiện các công việc xử lý dữ liệu cho các yêu cầu của bài toán đặt ra trong thực tiễn.

   8 p dnulib 26/01/2019 260 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số