• Thương mại điện tử

  Thương mại điện tử

  Cá biệt hoá đại chúng (mas customization) và cá nhân hoá (personalization). - Cá biệt hoá đại chúng, doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng một cơ hội để thay đổi các sản phẩm và dich vụ của chúng sao cho phù hợp với những đặc điểm riêng của họ. Ví dụ: - Một khách hàng mua một thiết bị di động (điện thoại di động, máy tính xách tay, PDA….) từ...

   34 p dnulib 19/06/2013 365 1

 • CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN

  CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN

  Mục tiêu: Sau khi đọc xong chương này, người đọc sẽ được cung cấp những kiến thức có liên quan đến việc thiết kế một hệ thống thông tin. Nội dung chính: Quy trình phát triển hệ thống, cách thức phân tích hệ thống và lập lược đồ dòng dữ liệu, các phương pháp phát triển hệ thống thông tin, các phương pháp quản lý xây dựng và phát triển...

   14 p dnulib 19/06/2013 362 1

 • Thiết kế cơ sở dữ liệu

  Thiết kế cơ sở dữ liệu

  Mục tiêu: Chương này cung cấp một số yếu tố kỹ thuật có liên quan tới việc thiết kế một cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin. Nội dung chính: Cách thức xây dựng cơ sở dữ liệu, thiết lập mối quan hệ giữa các dạng thực thể trong hệ thống, các kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu hiện đang được sử dụng.

   44 p dnulib 19/06/2013 378 1

 • Chương 4. CÁC LOẠI HTTT VÀ ỨNG DỤNG

  Chương 4. CÁC LOẠI HTTT VÀ ỨNG DỤNG

  Mục tiêu:Chương này giới thiệu khái niệm, cấu trúc, vai trò, chất lượng và phân loại HTTT Quản lý. Bên cạnh đó, giới thiệu HTTT Tích hợp trong Doanh nghiệp Nội dung: Phân loại các hệ thống thông tin quản lý Các HTTT tích hợp trong doanh nghiệp: SCM , CRM, và ERP

   49 p dnulib 19/06/2013 337 1

 • Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin

  Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin

  Mục tiêu Chương này cung cấp khái niệm một số yếu tố kỹ thuật có liên quan đến việc thiết kế một hệ thống thông tin. Nội dung chính: -Phần cứng, phần mềm, các phương thức truyền thông, mạng máy tính và nhân sự. -Hệ thống thông tin hình thành với 5 thành phần cơ bản: (1) các thiết bị phần cứng, (2) các chương trình phần mềm, (3)...

   14 p dnulib 19/06/2013 392 1

 • CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG CNTT, TẠO ƯU THẾ CẠNH TRANH CHO DOANH NGHIỆP

  CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG CNTT, TẠO ƯU THẾ CẠNH TRANH CHO DOANH NGHIỆP

  Công nghệ thông tin giúp được chủ doanh nghiệp quản lý được những thông tin về nhân lực, tài chính, máy móc thiết bị và đầu tư cơ bản và nâng được hiệu quả trong hoạt động sản xuất và kinh doanh. Công nghệ thông tin giúp chúng ta theo dõi được kịp thời các yếu tố nêu trên và có thể giúp chúng ta tổ chức làm sao cho có hiệu quả hơn.

   20 p dnulib 19/06/2013 387 1

 • Hệ thống thông tin quản lý

  Hệ thống thông tin quản lý

  Hệ thống thông tin có vai trò quan trọng trong công tác quản lý thông qua việc cung cấp thông tin cho nhà quản lý ra quyết định Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về HTTT Quản lý tạo lợi thế cạnh tranh, hiểu các quá trình QL dữ liệu, viễn thông, Internet, thương mại và các hệ thống thông tin sử dụng trong doanh nghiệp. Xây dựng & lập...

   31 p dnulib 19/06/2013 380 2

 • KỸ NGHỆ PHẦN MỀM

   KỸ NGHỆ PHẦN MỀM

  Là quá trình kết hợp các thành phần để được hệ thống tổng thể Nghĩa của từ “tích hợp”: hoạt động kết hợp các phần hoặc tiến trình riêng lẻ vào tổ chức tổng thể hoạt động tìm kiếm một chức năng từ các phần nhỏ đã biết hoạt động giải quyết sai khác giữa các thành phần tham gia TÍCH HỢP – Ví dụ Phân tích yêu cầu Thiết kế...

   8 p dnulib 08/01/2013 330 1

 • Chương 8:Kiến thử

  Chương 8:Kiến thử

  Đại cương về kiểm thử Các mức độ kiểm thử Các loại kiểm thử Các hoạt động kiểm thử Các chiến lược kiểm thử tích hợp Các công cụ hỗ trợ kiểm thử KIỂM THỬ Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 1 Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 2 ĐẠI CƯƠNG – Các...

   8 p dnulib 08/01/2013 332 1

 • Giới thiệu về thiết kế phần mềm

  Giới thiệu về thiết kế phần mềm

  HỆ THỐNG LÀM GÌ ? - what to do ? - mô hình dữ liệu - mô hình chức năng - yêu cầu phi chức năng CHƯƠNG TRÌNH - Thực thi được - Môi trường cụ thể ( Ngôn ngữ lập trình, Hệ điều hành,...) VÍ DỤ • Phân tích •Mô hình hóa dữ liệu Tên khách hàng Địa chỉ Ngày Đơn giá • Thiết kế •Tổ chức lưu trữ •Loại mô hình •Phần mềm quản trị KHÁCH HÀNG...

   19 p dnulib 08/01/2013 407 1

 • Nhập môn Kỹ nghệ Phần mềm

  Nhập môn Kỹ nghệ Phần mềm

  a Cần những kiến thức căn bản về CNTT Cung cấp những nguyên lý chung về Kỹ nghệ Phần mềm (KNPM) Cung cấp kiến thức để học các môn chuyên ngành hẹp như Phân tích và thiết kế phần mềm, Xây dựng và đánh giá phần mềm, Quản trị dự án phần mềm,... Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT- ĐHCN- ĐHQGHN Kỹ nghệ phần mềm Slide 1 Bộ môn Công nghệ...

   16 p dnulib 08/01/2013 367 1

 • Lập trình cực đoan

  Lập trình cực đoan

  Phản hồi sớm, cụ thể và liên tục từ các chu kỳ ngắn. Cách tiếp cận lập kế hoạch tăng trưởng Khả năng lập lịch linh hoạt việc thi hành các chức năng đáp ứng lại sự thay đổi nghiệp vụ nếu cần. Các kiểm thử tự động viết bởi các lập trình viên để giám sát quá trình phát triển, làm tăng tính khả mở và tin cậy của hệ thống Hình thức...

   92 p dnulib 08/01/2013 412 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số