• Bài giảng Công nghệ thông tin: Tổng quan về Công nghệ thông tin

  Bài giảng Công nghệ thông tin: Tổng quan về Công nghệ thông tin

  "Bài giảng Công nghệ thông tin: Tổng quan về Công nghệ thông tin" có mục tiêu giúp học viên nắm được các khái niệm cơ bản như: Công nghệ thông tin (CNTT), Hệ thống thông tin (HTTT); Trình bày được các thành phần cơ bản của HTTT gồm: con người, phần mềm, phần cứng,...; Giới thiệu sơ lược về Internet và các loại kết nối.Mời thầy cô và các em cùng...

   25 p dnulib 23/10/2022 31 0

 • Bài giảng Công nghệ thông tin: Tổng quan về máy tính

  Bài giảng Công nghệ thông tin: Tổng quan về máy tính

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Công nghệ thông tin: Tổng quan về máy tính" có nội dung trình bày về: Tổng quan máy tính; Lịch sử hình thành của máy tính; Phân loại máy tính; Thành phần phần cứng máy tính;... Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp thầy cô và các em sinh viên học tập và giảng dạy đạt hiệu quả tốt nhất nhé.

   44 p dnulib 23/10/2022 33 0

 • Bài giảng Công nghệ thông tin: Ngôn ngữ lập trình

  Bài giảng Công nghệ thông tin: Ngôn ngữ lập trình

  "Bài giảng Công nghệ thông tin: Ngôn ngữ lập trình" được biên soạn nhằm giúp các em sinh viên nắm được các nội dung về: Ngôn ngữ lập trình; Đơn vị đo thông tin; Tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình; Hướng dẫn cài đặt IDE học lập trình,... Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

   38 p dnulib 23/10/2022 31 0

 • Bài giảng Công nghệ thông tin: Tổng quan về phần mềm

  Bài giảng Công nghệ thông tin: Tổng quan về phần mềm

  "Bài giảng Công nghệ thông tin: Tổng quan về phần mềm" được biên soạn với nội dung: Giới thiệu các phần mềm cơ bản và các phần mềm chuyên dụng; Hướng dẫn cách download được các phần mềm; Cách cài đặt phần mềm. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp thầy cô và các em sinh viên học tập và giảng dạy đạt hiệu quả tốt nhất nhé.

   44 p dnulib 23/10/2022 29 0

 • Bài giảng Công nghệ thông tin: Hệ điều hành

  Bài giảng Công nghệ thông tin: Hệ điều hành

  "Bài giảng Công nghệ thông tin: Hệ điều hành" có nội dung trình bày về: giới thiệu tổng quan các hệ điều hành; Hướng dẫn cài đặt phần mềm giả lập; Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành Windows 10;... Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

   28 p dnulib 23/10/2022 33 0

 • Bài giảng Công nghệ thông tin: Công nghệ thông tin và tương lai

  Bài giảng Công nghệ thông tin: Công nghệ thông tin và tương lai

  "Bài giảng Công nghệ thông tin: Công nghệ thông tin và tương lai" có nội dung trình bày về những điểm đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin, vạch ra những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai đối với những người đang theo học chuyên ngành Công nghệ thông tin hiện nay. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

   46 p dnulib 23/10/2022 25 0

 • Bài giảng Công nghệ thông tin: Internet, Network, Web (Tiết 1)

  Bài giảng Công nghệ thông tin: Internet, Network, Web (Tiết 1)

  Mời thầy cô và các em cùng tham khảo "Bài giảng Công nghệ thông tin: Internet, Network, Web" để hệ thống kiến thức về: Lịch sử hình thành Internet; Các dịch vụ trên Internet; Tìm hiểu về mạng máy tính; Cách sử dụng trình duyệt web;... Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp thầy cô và các em sinh viên học tập và giảng dạy đạt hiệu quả tốt nhất nhé.

   44 p dnulib 23/10/2022 25 0

 • Bài giảng Công nghệ thông tin: Internet, Network, Web (Tiết 2)

  Bài giảng Công nghệ thông tin: Internet, Network, Web (Tiết 2)

  "Bài giảng Công nghệ thông tin: Internet, Network, Web (Tiết 2)" là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh, trình bày về: Tìm hiểu dịch vụ Email; Giới thiệu dịch vụ tìm kiếm; Điện toán đám mây; Lưu trữ trực tuyến,... Hi vọng với bài giảng này, thầy cô và các em sinh viên sẽ học tập và giảng dạy đạt hiệu quả tốt nhất nhé.

   46 p dnulib 23/10/2022 25 0

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 5: Kết hợp PHP và MySQL - thư viện PDO 2

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 5: Kết hợp PHP và MySQL - thư viện PDO 2

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 5: Kết hợp PHP và MySQL - thư viện PDO 2 trình bày các nội dung chính sau: Transaction, PDO statement, duyệt dữ liệu, truyền tham số trong câu truy vấn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   11 p dnulib 30/12/2019 289 1

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 6: Hiển thị dữ liệu trên trang Web

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 6: Hiển thị dữ liệu trên trang Web

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 6: Hiển thị dữ liệu trên trang Web trình bày các nội dung chính sau: Hiển thị dữ liệu theo yêu cầu, tạo các cột tùy biến, liên kết trang có chuỗi tham số, các dạng phân trang. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   8 p dnulib 30/12/2019 276 1

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 1: Tổng quan CSDL MySQL

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 1: Tổng quan CSDL MySQL

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 1: Tổng quan CSDL MySQL trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm CSDL, chức năng của CSDL, các đối tượng chính của CSDL quan hệ, hệ quản trị CSDL, Structure Query Language. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   23 p dnulib 30/12/2019 269 1

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 7: PHP Email và Secure email

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 7: PHP Email và Secure email

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 7: PHP Email và Secure email trình bày các nội dung chính sau: PHP Email, phương thức PHP Email, mail form. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   8 p dnulib 30/12/2019 287 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số