• Bài giảng Kỹ thuật viễn thám: Chương 7 - Hoàng Thanh Tùng

  Bài giảng Kỹ thuật viễn thám: Chương 7 - Hoàng Thanh Tùng

   Bài giảng "Kỹ thuật viễn thám - Chương 7: Hệ tọa độ dùng trong GIS" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về hệ tọa độ địa lý, hệ quy chiếu tuyến tính, hệ quy chiếu địa lý toàn cầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p dnulib 17/06/2017 372 1

 • Bài giảng Kỹ thuật viễn thám: Chương 8 - Hoàng Thanh Tùng

  Bài giảng Kỹ thuật viễn thám: Chương 8 - Hoàng Thanh Tùng

  Bài giảng "Kỹ thuật viễn thám - Chương 8: Thu thập dữ liệu cho GIS" cung cấp cho người học các nội dung: Giới thiệu, số hóa, quét bản đồ, đo đạc thực địa và thu nạp dữ liệu thủ công, ảnh hàng không và phân tích ảnh hàng không, xây dựng bản đồ 3D, hệ thông tin định vị toàn cầu - GPS, dữ liệu viễn thám,... Mời các bạn cùng tham khảo...

   15 p dnulib 17/06/2017 466 1

 • Bài giảng Viễn thám ứng dụng: Chương 2 - Phạm Thế Hùng

  Bài giảng Viễn thám ứng dụng: Chương 2 - Phạm Thế Hùng

  Bài giảng "Viễn thám ứng dụng - Chương 2: Chuyển đổi ảnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tăng cường chất lượng ảnh, lọc không gian, biến đổi giữa các ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p dnulib 17/06/2017 381 1

 • Bài giảng Kỹ thuật viễn thám: Chương 6 - Hoàng Thanh Tùng

  Bài giảng Kỹ thuật viễn thám: Chương 6 - Hoàng Thanh Tùng

  Bài giảng "Kỹ thuật viễn thám - Chương 6: GIS và thế giới thực" cung cấp cho người học các kiến thức: Bốn lĩnh vực hiện diện của GIS, các khái niệm địa lý cơ bản dùng trong GIS, mô hình hoá thế giới hiện thực với GIS, cấp độ đo, mô hình dữ liệu, so sánh mô hình dữ liệu Raster và Vector. Mời các bạn cùng tham khảo nộ dung chi tiết.

   14 p dnulib 17/06/2017 400 1

 • Bài giảng Kỹ thuật viễn thám: Chương 9 - Hoàng Thanh Tùng

  Bài giảng Kỹ thuật viễn thám: Chương 9 - Hoàng Thanh Tùng

  Bài giảng "Kỹ thuật viễn thám - Chương 9: Phân tích và xử lý thông tin địa lý trong GIS" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Giới thiệu, các chức năng xử lý của GIS, phân tích bản đồ dạng Vector, phân tích bản đồ dạng Rastor. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p dnulib 17/06/2017 414 1

 • Bài giảng Viễn thám ứng dụng: Chương 1 - Phạm Thế Hùng

  Bài giảng Viễn thám ứng dụng: Chương 1 - Phạm Thế Hùng

  Bài giảng "Viễn thám ứng dụng - Chương 1: Ảnh vệ tinh quang học" cung cấp cho người học các kiến thức: Ảnh vệ tinh quang học, đặc điểm của ảnh vệ tinh, khuôn dạng dữ liệu ảnh vệ tinh, dữ liệu bổ trợ từ mặt đất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p dnulib 17/06/2017 349 1

 • Bài giảng Viễn thám ứng dụng: Chương 2&3 - Phạm Thế Hùng

  Bài giảng Viễn thám ứng dụng: Chương 2&3 - Phạm Thế Hùng

  Bài giảng "Viễn thám ứng dụng - Chương 2&3" cung cấp cho người học các kiến thức: Tăng cường chất lượng ảnh, lọc không gian, biến đổi giữa các ảnh, phân loại ảnh, phân loại phi giám định, phân loại giám định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p dnulib 17/06/2017 333 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý phục vụ phát triển ứng dụng GIS tại địa phương

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý phục vụ phát triển ứng dụng GIS tại địa phương

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý phục vụ phát triển ứng dụng GIS tại địa phương giới thiệu tới các bạn những nội dung về vai trò của dữ liệu nền địa lý, khai thác, sử dụng dữ liệu nền địa lý, mô hình và các giải pháp triển khai, một số mô hình triển khai thực tế.

   29 p dnulib 17/06/2017 312 1

 • Bài giảng Xử lý số liệu trắc địa - Thái Văn Hòa

  Bài giảng Xử lý số liệu trắc địa - Thái Văn Hòa

  Bài giảng Xử lý số liệu trắc địa gồm có 4 chương, nội dung chính của các chương như sau: Tiêu chuẩn độ chính xác và lan truyền sai số, mô hình toán bình sai và nguyên lý bình phương tối thiểu, bình sai điều kiện, bình sai gián tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   74 p dnulib 17/06/2017 348 1

 • Bài giảng Địa lý kinh tế - ThS. Hồ Kim Chi

  Bài giảng Địa lý kinh tế - ThS. Hồ Kim Chi

  Bài giảng Địa lý kinh tế do ThS. Hồ Kim Chi biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về các hoạt động kinh tế, các phương thức sản xuất, quản lý sản xuất, tài nguyên thiên nhiên và một số kiến thức khác.

   119 p dnulib 17/06/2017 281 1

 • Bài giảng Viễn thám và GIS: Chương 3 - ThS. Phạm Thế Hùng

  Bài giảng Viễn thám và GIS: Chương 3 - ThS. Phạm Thế Hùng

  Chương 3 giới thiệu tổng quan về viễn thám. Chương này có các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản, lịch sử phát triển của kỹ thuật viễn thám, những bước phát triển viễn thám ở Việt Nam, ưu điểm của viễn thám. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p dnulib 17/06/2017 338 1

 • Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu - GV. Thái Văn Hòa

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu - GV. Thái Văn Hòa

  Bài giảng Hệ thống định vị toàn cầu gồm có 5 chương với những nội dung chính sau: Tổng quan hệ thống định vị toàn cầu GPS, các loại sai số trong đo GPS, các phương pháp đo GPS, các ứng dụng GPS. Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p dnulib 17/06/2017 306 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số