• Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 4: Đo góc và thiết bị đo góc

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 4: Đo góc và thiết bị đo góc

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 4: Đo góc và thiết bị đo góc. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: nguyên lý đo góc bằng và góc đứng; cấu tạo máy kinh vĩ; kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy kinh vĩ; các phương pháp đo góc bằng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p dnulib 25/09/2022 11 0

 • Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 7: Lưới khống chế cơ sở (Control network)

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 7: Lưới khống chế cơ sở (Control network)

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 7: Lưới khống chế cơ sở (Control network). Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm lưới khống chế cơ sở; chức năng của lưới khống chế cơ sở; lưới khống chế mặt bằng; lưới tam giác nhỏ; lưới tứ giác trắc địa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p dnulib 25/09/2022 12 0

 • Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 6: Đo cao và thiết bị đo cao

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 6: Đo cao và thiết bị đo cao

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 6: Đo cao và thiết bị đo cao. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm đo cao; đo cao hình học; đo cao từ giữa; đo cao lượng giác; phân loại đo cao hình học từ giữa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p dnulib 25/09/2022 12 0

 • Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 5: Đo dài và thiết bị đo dài

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 5: Đo dài và thiết bị đo dài

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 5: Đo dài và thiết bị đo dài. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm đo dài; đo dài trực tiếp; đo chiều dài gián tiếp; đo chiều dài bằng các máy điện tử; sơ đồ cấu trúc máy toàn đạc điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p dnulib 25/09/2022 14 0

 • Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 3: Lý thuyết sai số

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 3: Lý thuyết sai số

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 3: Lý thuyết sai số. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm và nguyên nhân của sai số; phân loại sai số; tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác của sai số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p dnulib 25/09/2022 9 0

 • Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 1: Những kiến thức cơ sở về trắc địa

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 1: Những kiến thức cơ sở về trắc địa

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 1: Những kiến thức cơ sở về trắc địa. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: định nghĩa và phân loại trắc địa; tóm tắt lịch sử phát triển ngành trắc địa; hình dạng và kích thước Trái đất; hình chiếu của mặt đất lên mặt cầu và mặt phẳng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p dnulib 25/09/2022 11 0

 • Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 2: Định hướng và hai bài toán trắc địa cơ bản

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 2: Định hướng và hai bài toán trắc địa cơ bản

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 2: Định hướng và hai bài toán trắc địa cơ bản. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: định hướng đường thẳng - góc phương vị - góc hai phương; hai bài toán cơ bản trong trắc địa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p dnulib 25/09/2022 11 0

 • Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 8: Bản đồ và mặt cắt địa hình

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 8: Bản đồ và mặt cắt địa hình

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 8: Bản đồ và mặt cắt địa hình. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: trình bày được quy trình, phương đo đạc tính toán, xác định điểm chi tiết địa hình địa vật trên bản vẽ bình đồ; vẽ và biên tập, xuất bản bản đồ địa hình; đọc, sử dụng bản đồ địa hình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p dnulib 25/09/2022 12 0

 • Bài giảng Kỹ thuật viễn thám: Chương 7 - Hoàng Thanh Tùng

  Bài giảng Kỹ thuật viễn thám: Chương 7 - Hoàng Thanh Tùng

   Bài giảng "Kỹ thuật viễn thám - Chương 7: Hệ tọa độ dùng trong GIS" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về hệ tọa độ địa lý, hệ quy chiếu tuyến tính, hệ quy chiếu địa lý toàn cầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p dnulib 17/06/2017 409 1

 • Bài giảng Kỹ thuật viễn thám: Chương 8 - Hoàng Thanh Tùng

  Bài giảng Kỹ thuật viễn thám: Chương 8 - Hoàng Thanh Tùng

  Bài giảng "Kỹ thuật viễn thám - Chương 8: Thu thập dữ liệu cho GIS" cung cấp cho người học các nội dung: Giới thiệu, số hóa, quét bản đồ, đo đạc thực địa và thu nạp dữ liệu thủ công, ảnh hàng không và phân tích ảnh hàng không, xây dựng bản đồ 3D, hệ thông tin định vị toàn cầu - GPS, dữ liệu viễn thám,... Mời các bạn cùng tham khảo...

   15 p dnulib 17/06/2017 502 1

 • Bài giảng Viễn thám ứng dụng: Chương 2 - Phạm Thế Hùng

  Bài giảng Viễn thám ứng dụng: Chương 2 - Phạm Thế Hùng

  Bài giảng "Viễn thám ứng dụng - Chương 2: Chuyển đổi ảnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tăng cường chất lượng ảnh, lọc không gian, biến đổi giữa các ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p dnulib 17/06/2017 420 1

 • Bài giảng Kỹ thuật viễn thám: Chương 6 - Hoàng Thanh Tùng

  Bài giảng Kỹ thuật viễn thám: Chương 6 - Hoàng Thanh Tùng

  Bài giảng "Kỹ thuật viễn thám - Chương 6: GIS và thế giới thực" cung cấp cho người học các kiến thức: Bốn lĩnh vực hiện diện của GIS, các khái niệm địa lý cơ bản dùng trong GIS, mô hình hoá thế giới hiện thực với GIS, cấp độ đo, mô hình dữ liệu, so sánh mô hình dữ liệu Raster và Vector. Mời các bạn cùng tham khảo nộ dung chi tiết.

   14 p dnulib 17/06/2017 433 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số