ĐỊNH DẠNG TEXTBOX

Box là một khung chữ nhật chứa nội dung là một hình hay một văn bản,… Text Box giống như một văn bản con đặt trên văn bản chính Đưa một Text Box vào văn bản
ext
 Chọn Tab Insert/Text

ĐỊNH DẠNG TEXTBOXThao tác trên TextBox:
 Di chuyển TextBox đến vị trí mới  Thay đổi kích thước TextBox  Xoá TextBoxĐịnh dạng TextBox: sử dụng các công cụ tương tự định dạng WortArt

TABLE


Bảng là kiểu trình bày văn bản có cấu trúc gồm các cột (Column) và các dòng (Row)
Giao giữa dòng và cột là các ô (Cell)TABLE


Chọn Tab Insert/Tables

Click để chèn nhanh một table Insert Table: Chèn vào văb bản 1 table