100 làn điệu chèo Việt Nam đặc sắc

Để giúp phần đông công chúng có trong tay những làn điệu Chèo với lời cổ, chúng tôi sưu tầm và biên soạn cuốn "100 làn điệu Chèo đặc sắc Việt Nam". Số lượng làn điệu trong kho tàng Chèo cổ Việt Nam dĩ nhiên nhiều hơn gấp bội, nhưng thiết nghĩ, nắm vững và thuộc được 100 bài trong tập này cũng đã là quý lắm. Và bạn có thể yên tâm, tự hào là đã bơi được vào cái biển Chèo Việt Nam, bởi đây là những làn điệu tiêu biểu, đặc sắc nhất.