15 Câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tài liệu ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh cao đẳng, đại học, gồm 15 câu hỏi tham khảo.