Âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc cho học sinh Tiểu học - ĐH Sư Phạm Hà Nội

Tài liệu nhằm giúp sinh viên xác định vai trò giáo dục của âm, nêu được những đặc điểm về khả năng cảm thụ và hoạt động âm nhạc của học sinh tiểu học. Đồng thời phân tích, đánh giá được những phương pháp dạy học âm nhạc, hiểu biết về nội dung chương trình và cấu trúc của sách giáo khoa bộ môn ở trường. Nội dung môđun tài liệu này gồm: Một số vấn đề chung, phương pháp dạy học hát, phương pháp dạy phát triển khả năng âm nhạc, phương pháp dạy tập đọc nhạc, thực hành soạn giáo án và tập dạy tiết âm nhạc tiểu học.