Bài giảng Đánh giá tài liệu trên Internet - Tôn Nữ Phương Mai, Võ Trọng Phi

Bài giảng Đánh giá tài liệu trên Internet sau đây sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về đặc điểm thông tin trên Internet; những kỹ năng cần có để đánh giá thông tin trên Internet; các tiêu chí đánh giá trang web. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về lĩnh vực này.