Bài giảng Kỹ thuật số: Chương 5 - Ths. Đặng Ngọc Khoa

Chương 5 Flip – Flops thuộc bài giảng kỹ thuật số, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung sau: giới thiệu Flip-Flops, mạch chốt cổng NAND, trạng thái SET mạch chốt, mạch chốt cổng NOR, lip-Flops và xung clock,...