Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 4: Kết hợp PHP và MySQL - thư viện PDO 1

Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 3) - Bài 4: Kết hợp PHP và MySQL - thư viện PDO 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm PDO, tạo kết nối - hủy kết nối, thực thi lệnh SQL. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.