Bài giảng Lý luận văn học

- Giúp việc truyền đạt những kiến thức trừu tượng về lí luận văn học đến SV một cách hiệu quả nhất.

- Tạo hứng thú học tập cho SV.

- Kích thích ở SV nhu cầu sử dụng các phương tiện hiện đại của tin học.