Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Bài 3: Lựa chọn đề tài nghiên cứu (Phần 2: Luận văn)

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Bài 3: Lựa chọn đề tài nghiên cứu (Phần 2: Luận văn) giới thiệu mục tiêu của giáo dục đại học, các bước lựa chọn một đề tài làm luận văn tốt nghiệp hoặc luận văn thạc sỹ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.