Bài giảng Vật lý 3 và thí nghiệm: Phần 2

Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Xây dựng các hệ thống nhúng: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về thuyết tương đối hẹp Einstein; động lực học tương đối tính – hệ thức Einstein; quang học lượng tử; các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối; cơ học lượng tử; vật lý nguyên tử; mômen động lượng và mômen từ của electron; vật lý chất rắn và bán dẫn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!