Bài tập tóan cao cấp_Tập 1: đại số và hình học giải tích

Tài liệu “ Bài tập toán học cao cấp” được biên soạn với mục đích nhằm trình bày và hướng dẫn giải các bài tập đã được đửa ra trong tài liệu toán học cao cấp, giúp bạn đọc dần dần hiểu được các khái niệm toán học mới, nắm được các phương pháp cơ bản và nhớ được các kết quả cơ bản. Trình bày Số phức, Đa thức và hàm hữu tỷ, Ma trận, định thức, Hệ phương trình tuyến tính, Không gian Euclide Rn, Dạng toàn phương và ứng dụng đề nhận dạng đường và mặt bậc.