Các yếu tố cấu thành điểm đến du lịch Phú Lộc – Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu tập trung vào cải thiện các yếu tố như cơ sở hạ tầng, các nguồn lực và khả năng tiếp cận… đồng thời xây dựng chính sách bảo tồn tài nguyên du lịch trong quá trình khai thác nhằm xây dựng Phú Lộc trở thành điểm đến du lịch đặc trưng, phát triển và bền vững của du lịch Thừa Thiên Huế.