Cải cách mở cửa của Trung Quốc & kinh nghiệm đối với Việt Nam

Sau ba thập kỷ đổi mới, đã đến lúc chính quyền Trung Quốc xem xét đánh giá lại năng lực của các quan chức địa phương, liệu họ có theo kịp tốc độ phát triển của nền kinh tế không. Và cũng là lúc họ nhận ra rằng lúc này phát triển kinh tế bằng mọi giá thì sẽ phải trả những cái giá rất đắt. Điều đó cũng có nghĩa là những tiêu chuẩn bổ nhiệm thăng chức cũng sẽ phải nâng lên, với yêu cầu các quan chức địa phương phải có trách nhiệm trong việc duy trì những chiến lược phát triển bền vững.