Cần phải đào tạo thật kỹ các cán bộ Thư viện phụ trách công tác thiết lập tiêu đề đề mục trong các Thư viện

Bài viết với nội dung: thực trạng về việc giảng dạy và thực hành định chủ đề trong các trường dạy môn Thư viện học và các Thư viện hiện nay; cần phải đào tạo chính quy và bài bản các cán bộ phụ trách thiết lập tiêu đề đề mục. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.