Cháu vẫn nhớ trường mầm non - Em yêu trường em

Dạy trẻ nhớ được tên bài hát là "Cháu vẫn nhớ trường Mầm Non" của nhạc sĩ Hoàng Lân, nhớ được vận động, hát thuộc chính xác bài hát, hát nhịp nhàng theo nhạc. Dạy trẻ nhớ được tên bài hát đã nghe "Em yêu trường em" của nhạc sĩ Hoàng Vân.