Chính sách phát triển giáo dục đại học: Những thành công ở các nước phát triển và gợi ý bài học cho Việt Nam

Từ sự phân tích những thành quả đạt được của giáo dục đại học ở các quốc gia phát triển, bài báo này gợi ý bài học kinh nghiệm trong chính sách phát triển giáo dục đại học của Việt Nam về một số vấn đề. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.