Cơ sở toán học cao cấp

Cuốn giáo trình Toán cao cấp (Phần I: Đại số tuyến tính; Phần II: Giải tích) nhằm phục vụ cho sinh viên khối kinh tế học và nghiên cứu các phương pháp toán ứng dụng trong kinh tế. Kiến thức toán cao cấp đã trở thành một phần kiến thức không thể thiếu được để sinh viên có thể hiểu được các tài liệu kinh tế hiện nay. Để nắm được những kiến thức cơ bản của toán học và biết vận dụng những phương pháp cơ bản của toán vào nghiên cứu kinh tế đòi hỏi sự nỗ lực của bản thân mỗi sinh viên.