Đa dạng hóa sản phẩm du lịch đường sông từ các sự kiện du lịch (bài học kinh nghiệm của Hàn Quốc áp dụng cho du lịch đường sông tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai)

Cùng với sự nổi lên của những khuynh hướng du lịch hiện đại hướng đến thiên nhiên và những trải nghiệm mới lạ, du lịch đường sông (DLĐS) đang trở thành một trong những lựa chọn được yêu thích hiện nay. Mời các bạn tham khảo!