Đặc khảo về dân nhạc ở Việt Nam

Tiểu luận này, viết trong lúc nước Việt Nam bị chia đôi, chắc chắn sẽ có nhiều khuyết điểm. Hơn nữa, nó phải được biên soạn bởi một nhóm nhạc học gia thì mới có thể nói kỹ lượng hơn về nhạc ngữ của các loại nhạc địa phương. Nhưng thực tế cho ta thấy hiện nay sự hiểu biết của thế hệ mới về gia tài nghệ thuật dân tộc rất là mỏng manh. Tuổi trẻ được học hỏi rất ít về gốc tích và sinh hoạt của các loại âm nhạc trong nước. Nếu đã có một số nhà khảo cứu viết về nhạc Việt thì lại chưa có ai nghiên cứu nhạc Thượng, nhạc Chàm, là những dân nhạc mà ta cần phải biết, vì cũng là nước ta