Ebook 74 thế chiến đấu Thiếu Lâm quyền

Ebook 74 thế chiến đấu Thiếu Lâm quyền gồm có ba chương giới thiệu tới các bạn những nội dung về Giác Viễn thất thập tán chủ (74 chiêu thức chiến đấu của Giác Viễn đại sư); long hổ thích đả suất nã pháp; long hổ giao chiến pháp. Với những hình ảnh minh họa đi kèm và những hướng dẫn cụ thể cuốn sách sẽ giúp cho các bạn biết được các thế võ này một cách tốt hơn.