Ebook Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách là các bài tập về: At home and away, health and hygiene, keep fit, stay healthy, lets eat, activities, free time fun, going out, people and places. Mời các bạn cùng tham khảo.