Ebook Bồi dưỡng năng lực Tập làm văn 9: Phần 1

Cuốn sách "Bồi dưỡng năng lực Tập làm văn 9" được biên soạn đáp ứng trọng tâm các yêu cầu về kỹ năng và yêu cầu về kiến thức cần có khi học môn Ngữ văn nói chung và Tập và văn nói riêng. Phần 1 giới thiệu tới người đọc các bài văn nghị luận xã hội và nghị luận văn học.