Ebook Các câu hỏi chọn lọc và trả lời về sinh thái - Môi trường: Phần 1

Cuốn sách Các câu hỏi chọn lọc và trả lời về sinh thái - Môi trường của tác giả Lê Đình Trung được chia làm 2 phần: sinh thái và môi trường. Các câu hỏi và trả lời về sinh thái và môi trường được trình bày đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, đi từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao. Nghiên cứu kĩ nội dung câu hỏi và trả lời, người đọc sẽ nắm được một cách trọn vẹn những vấn đề về sinh thái – môi trường được nêu ra. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.