Ebook Cẩm nang dành cho người nuôi lợn: Phần 1

Phần 1 của Ebook Cẩm nang dành cho người nuôi lợn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản của lợn, những vấn đề trong công tác giống lợn, xây dựng chuồng trại nuôi lợn, thức ăn cho lợn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.