Ebook Chăn nuôi lợn nái sinh sản năng suất cao - hiệu quả lớn: Phần 1

Phần 1 của Ebook Chăn nuôi lợn nái sinh sản năng suất cao - hiệu quả lớn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giống lợn, đặc điểm sinh lý, sinh sản lợn nái, sinh trưởng lợn con, dinh dưỡng và thức ăn lợn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.