Ebook Em học giỏi tiếng Anh lớp 6 - Tập 2: Phần 1

Bộ sách Em học giỏi tiếng Anh lớp 6 được biên soạn theo khung giáo trình tiếng Anh đang được giảng dạy trong các trường Tiểu học trên toàn quốc. Tập 2 của ebook Em học giỏi tiếng Anh lớp 6 với nội dung bài học từ unit 7 đến unit 12 với các mục: Lý thuyết, thực hành ngôn ngữ và thực hành kỹ năng. Phần 1 của cuốn sách sẽ giới thiệu cho người học nội dung ngữ pháp, từ vựng quan trọng từ unit 7 đến unit 9 và những bài tập hệ thống lại kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo.