Ebook English 6 workbook 2: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "English 6 workbook 2" giới thiệu tới người đọc các bài: Activities and the seasons, making plans, countries, man and the environment. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.