Ebook Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ 1873 - 1954 (Tập 1): Phần 2 - Đào Thị Diến (chủ biên)

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ 1873 - 1954 (Tập 1)", phần 2 trình bày các công trình kiến trúc xây dựng của Hà Nội thuộc các khối như: Khối công sở hành chính; khối công sở chuyên môn; khối công sở văn hóa; khối bệnh viện và các cơ sở nghiên cứu y học; khối công sở thuộc Tòa án – Mật thám – Quân đội,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.