Ebook Hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên sư phạm - NXB ĐH Sư phạm

Ebook Hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên sư phạm không chỉ là điểm tựa cho sinh viên sư phạm trong hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục mà còn hữu ích cho các bạn sinh viên thuộc các lĩnh vực khoa học chuyên ngành có liên quan và là tài liệu giúp ích thiết thực cho việc giảng dạy học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục trong chương thình đào tạo của các trường Đại học Sư phạm. Cuốn sách có kết cấu 4 chương trình bày hoạt động học tập trong quá trình đào tạo giáo viên, nội dung hoạt động nghiên cứu khao học, quy trình hướng dẫn sinh viên sư phạm nghiên cứu khoa học giáo dục,... Mời các bạn cùng tham khảo.