Ebook Hướng dẫn bảo quản một số nông sản sau thu hoạch: Phần 2 - NXB Nông nghiệp

Tiếp nối phần 1 cuốn sách Hướng dẫn bảo quản một số nông sản sau thu hoạch: Phần 2 trình bày cách bảo quản các loại quả. Tham khảo nội dung 2 phần cuốn sách để hiểu về công nghệ sau thu hoạch, cũng như cách bảo quản các loại nông sản trên.