Ebook Hướng dẫn mô phỏng NS2- Đại học Bách khoa Hà Nội

Cuốn giáo trình biên dịch av2 giới thiệu với các bạn đọc những khái niệm tổng quan trong mô phỏng. Những khái niệm đánh giá hiệu năng, các lỗi thường gặp khi mô phòng....