Ebook Hướng dẫn quay và dựng phim kỹ thuật số chuyên nghiệp trên máy tính (PC): Phần 3 - NXB Giao thông Vận tải

Nối tiếp phần 1 và phần 2, phần 3 sách với nội dung của 6 chương cuối nhằm làm rõ các vấn đề sau: Các kỹ thuật sử dụng ảnh tĩnh, tạo các tiêu đề tĩnh và động, đưa cảnh tiêu đề vào project, hiệu chỉnh màu, khái quát về âm thanh và từ những chi tiết cơ bản tinh chỉnh. Sách được bố cục theo từng đề mục cụ thể, hình ảnh minh họa rõ ràng, nội dung trình bày ngắn gọn. Hy vọng cuốn sách này sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho cả những nhà làm phim chuyên nghiệp lẫn không chuyên, nhất là giúp những người mới bắt đầu nhanh chóng trở thành một nhà làm nghệ thuật chuyên nghiệp trong lĩnh vực điện ảnh.