Ebook Lời giải đề thi học sinh giỏi tiếng Anh 12: Phần 1 - Đào Thúy Lê

Cuốn sách Lời giải đề thi học sinh giỏi tiếng Anh 12: Phần 1 của tác giả Đào Thúy Lê tập hợp các đề thi học sinh giỏi quốc gia, đề thi học sinh giỏi hay, chọn lọc của các tỉnh, nhằm đưa đến cho các bạn một lượng kiến thức lớn để thử thách trước các kỳ thi. Làm quen với các dạng ra đề, cũng như kiểm tra trình độ hiện tại của mình. Với đáp án kèm theo sẽ giúp các bạn so sánh được kết quả sau khi hoàn thành các đề thi.