Ebook Một số nền văn hóa lớn của nhân loại: Phần 1

Nội dung cuốn sách khá phong phú đề cập nhiều vấn đề cốt lõi của cội nguồn văn hóa, gồm những sự kiện lịch sử, nhân vật ở cách thời đại chúng ta hàng ngàn năm lịch sử, lại diễn ra trên một diện rộng khắp các châu lục, trong một thời gian rất dài. Phần 1 của ebook giới thiệu đến bạn đọc những nền văn hóa: Nền văn hóa dưới đáy Đại dương; Nền văn hóa sông Nile - Ai Cập; nền văn hóa Hy Lạp; Nền văn hóa La Mã. Mời các bạn tham khảo tài liệu!