Ebook Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao: Phần 1

Ebook "Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao" được biên soạn cho học sinh phổ thông, học viên và sinh viên đã trải qua trình độ tiếng Anh căn bản nhằm giúp người đọc đi sâu vào những vấn đề đã học, phát triển kiến thức và các kĩ năng cần thiết liên quan đến từ loại, cụm từ, mệnh đề và câu. Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Từ loại; Danh từ; Đại từ; Tính từ; Động từ; Thì; Phó từ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.