Ebook Nuôi ngan vịt và phòng chữa bệnh thường gặp - GS.TS. Lê Hồng Mận

Ebook "Nuôi ngan vịt và phòng chữa bệnh thường gặp" trình bày các nội dung sau: Giống ngan vịt, chọn giống ngan vịt, nhu cầu dinh dưỡng và thức ăn, nuôi dưỡng ngan vịt, kỹ thuật chăn nuôi vịt, kỹ thuật chăn nuôi ngan, kỹ thuật chăn nuôi ngan Pháp, phòng trị một số bệnh.