Ebook Phân hữu cơ, phân vi sinh và phân ủ

Phân hữu cơ, phân vi sinh và phân ủ cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiên nhiên hoạt động như thế nào? Sự khác nhau giữa nông nghiệp và rừng tự nhiên; Các loại phân vi sinh; Sản xuất phân vi sinh BioGro; Chất lượng phân vi sinh;...