Ebook Rèn kỹ năng giải bài tập Hóa học Trung học phổ thông (Chuyên đề: Hydrocacbon): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Rèn kĩ năng giải bài tập Hóa học trung học phổ thông - Chuyên đề: Hydrocacbon" giới thiệu tới người đọc kiến thức cơ bản, bài tập trắc nghiệm và tự luận đại cương về hóa học hữu cơ, hidrocacbon no, hidrocacbon không no. Mời các bạn tham khảo.