Ebook Rèn luyện kỹ năng làm bài đọc hiểu môn tiếng Anh

Rèn luyện kỹ năng làm bài đọc hiểu môn tiếng Anh cung cấp cho các em học sinh 62 dạng bài đọc hiểu sắp xếp theo cấp độ từ dễ đến khó giúp bạn từ từ nâng cao trình độ. Chủ đề các bài tập này trải dài theo nhiều thể loại về lịch sử, khoa học, các vấn đề xã hội, câu chuyện hàng ngày…, gia tăng khả năng xuất hiện trong các đề thi tiếng Anh.