Ebook Tài liệu ôn thi Đại học môn Tiếng Anh: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tài liệu ôn thi Đại học môn Tiếng Anh", phần 2 giới thiệu các bài tập quan trọng về giới từ, động từ kép và các dạng câu hỏi đa chọn lựa. Ngoài ra cuối sách có phần phụ lục về các giới từ giúp người đọc có thể tham khảo khi làm các bài tập về giới từ.