Ebook Tập bài hát thiếu nhi - Bài ca đi học - Đào Ngọc Dung (sưu tầm)

"Tập bài hát thiếu nhi - Bài ca đi học" giới thiệu tới người đọc những bài hát trong chương trình âm nhạc tiểu học (chương trình chính khóa và ngoại khóa) bao gồm những bài hát chính khóa, những bài hát bổ sung và thay thế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.