Ebook Tây Bắc - Vùng đất con người: Phần 1 - NXB Quân đội nhân dân

Ebook "Đông Bắc - Vùng đất con người" cung cấp những thông tin tổng quát về một địa danh lịch sử, gắn liền với những chiến dịch nổi tiếng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Cuốn sách được chia thành 2 phần, sau đây là phần 1 với những nội dung khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và di tích, thắng cảnh ở Tây Bắc. Mời bạn đọc cùng tham khảo.