Ebook Tính biểu cảm trong ngôn ngữ truyện Việt Nam hiện đại: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tính biểu cảm trong ngôn ngữ truyện Việt Nam hiện đại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cách thức thể hiện tính biểu cảm trong ngôn ngữ truyện, những yếu tố tạo ra cách thức thể hiện, tính biểu cảm ở ngôn ngữ truyện tất yếu phải là hệ quả của những sự tri ân, cảm nhận và thức nhận về những gì của đối tượng dễ gây nên xúc động.