Ebook Viết nhạc trên máy tính với Encore 4.04 - NXB Trẻ

Để chép nhạc, soạn nhạc, nghe nhạc trên máy vi tính, nhiều độc giả đã đến với chương trình Encore 3.0 qua 2 quyển sách: Viết nhạc trên máy vi tính và Thưởng thức nhạc trên máy vi tính. Cuốn sách Viết nhạc trên máy tính với Encore 4.04 cập cập và đề cập sâu hơn kỹ năng viết nhạc trên máy tính, các kinh nghiệm trình bày và in ấn một bản nhạc từ dạng đơn giản đến phức tạp, hướng dẫn tường tận cách cài đặt, do phần mềm Encore hiện nay có nhiều bản với mã số khác nhau. Tính năng chung vẫn giống nhau nhưng có một số chi tiết khảc nhau. Để nắm chi tiết nội dung cuốn sách, mời các bạn cùng tham khảo.