GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2

Gọi học sinh xung phong lên hát bài các con thích nhất và thuộc nhất để rèn luyện tính hoà đồng, mạnh dạn, tự tin cho các con. Cho học sinh ôn luyện bằng cách đệm đàn cho học sinh hát lại từng bài sau đó cho từng tổ nhóm lên háttrong khi ôn luyện GV cần chú ý sửa sai cho học sinh về cách hát, cũng như cách biểu diễn.