Giáo trình Công nghệ bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi

Tham khảo sách Giáo trình Công nghệ bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi để nắm bắt nội dung 2 phần, phần 1 gồm 3 chương đầu trình bày công nghệ bảo quản và chế biến sữa, phần 2 gồm 3 chương sau trình bày công nghệ bảo quản và chế biến thịt và cá. Đây là tài liệu hữu ích trong chương trình đào tạo trung học chuyên ngành Bảo quản và chế biến nông sản và là tài liệu tham khảo cho hệ đào tạo công nhân kỹ thuật và các ngành có liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.